Szanowni Nauczyciele, Koleżanki, Koledzy, 

 

proponujemy wspólne pochylenie się nad treściami nauczania w obu językach, wykorzystanie podobieństw i różnic obu języków. Podkreślamy, jak ważna jest współpraca nauczycieli języka polskiego i języka czeskiego oraz wspólne realizowanie celów nauczania, które z pewnością przyczynią się do podniesienia poziomu efektywności nauczania tych języków. 

Efektem takiej współpracy będzie widzenie i opisywanie świata przez ucznia przez pryzmat co najmniej dwóch języków, lepsze rozumienie świata i drugiej kultury.  


… bo z dwujęzyczności płyną ogromne korzyści…